Skoger skole / barneskole 1 - 7 trinn

Byskolen på landet

Her holder daglig i underkant av 200 aktive elever og 30 dyktige ansatte til. De står samlet om sine verdier samhandling, respekt og mestring – og dette ble lagt til grunn i utforming og løsninger for den «nye» skolen.

I tett samarbeid mellom Plus Arkitektur AS, Asplan Viak Landskapsarkitektur, Kreo og tverrfaglige rådgivere, fikk skolen og nærmiljøet en etterlengtet flerbrukshall, et eventyrlig uteareal i tillegg til en betydelig oppgradering av eksisterende bygningsmasse – med fokus på universell utforming. Skolen har også tilbud for barn med behov for spesiell tilrettelegging.

For å tilrettelegge for skolens verdier ble det brukt mye glass i stedet for tette vegger i både gruppe-/klasserom, biblioteket og gangsoner slik at elever og lærere til enhver tid har kontakt.

Produksjon og læring i både sløyd, forming og naturfag har hatt et formidabelt oppsving – det samme har interessen for biblioteket, musikk og ikke minst å komme seg ut i friminuttene. Rektor forteller at nå har de mange ulike arenaer både inne og ute der de arrangerer fellessamlinger og temauker som forsterker samholdet og lagfølelsen.

Det kjennes veldig godt å ha vært med på å skape et godt sted å lære og være !

Oppdragsgiver: Drammen Kommune
Interiørarkitekt:
Kreo
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Fotograf:
Kreo