Cafeteatret - Nordic Black Theatre

Kreo har hatt en spennende reise over mange år med Siri Dannevig og Jostein Gaarder – fra Cafeteatret bare var en drøm til det har blitt virkelighet og etablert seg som en viktig del av kulturlivet i Oslo. Teateret er i dag et profilert møtested for kunstnere, kulturarbeidere og publikum og spiller en aktiv rolle i utviklingen av nye kunstuttrykk.

Formgivningen har invitert på en helt unik kreativ prosess der utvikling av teaterkonsept og interiørløsninger ble til i et parallelt samspill over flere år og byggetrinn.

I utforming av teateret, scenen, baren, restauranten og arbeidsplassene har vi lagt vekt på å beholde og foredle så mye som mulig av arkitekturen og detaljene i den opprinnelige metodistkirken.

Siri var spesielt opptatt av nær kontakt mellom artister og publikum – en hjemlig, enkel og intim atmosfære med mennesket og budskapet i sentrum.

Fargepaletten er disket – her er det mangfoldet av artister og kulinariske opplevelser som skal ha fokus. De brukte møblene har Siri selv vært aktivt med på å skaffe – de ble trukket om i en tekstil- og mønstersammensetning som representerer mangfoldet.

Oppdragsgiver: Siri Dannevig og Jostein Gaarder
Interiørarkitekt:
Kreo
Prosjekt-/byggledelse: Kreo
Fotograf:
Kreo