De fleste bedrifter bruker mye tid og ressurser på å definere visjon, mål og verdier for å fortelle omverden hvem de er – vi legger tilrette for å leve visjonen i hverdagen

De fleste organisasjoner bruker mye tid og ressurser på å definere visjon, verdier og merkevare. Dette er et viktig arbeid for å fortelle hvem man er – og vil være.
 Det Kreo gjør er å skape sammenheng mellom hva organisasjonen sier den er, og hvordan den fremstår gjennom lokaler og utforming.

Vi legger til rette for å leve visjonen i hverdagen, slik at interiør og utforming blir en integrert del av markedsføringen

Vi leder og koordinerer både design- og byggeprosessen.

Vi tar budsjettansvar og er kundens samarbeidspartner gjennom hele prosjektet, slik at kunden kan ha fokus på egen virksomhet.

Vi kombinerer kreativ og analytisk kompetanse i alle faser av designutvikling- og byggeprosessen. Det gir oss mulighet til å jobbe på tvers av bransjer og med prosjekter i ulik størrelse og omfang.

Vi har bred og lang erfaring fra oppgaver knyttet til problemdefinering, konseptarbeid, idéutvikling, visualisering og gjennomføring av ombyggings-prosjekter.

Vi ønsker å være din ressurs for å oppnå maksimal verdi av lokalene du eier eller leier.

Hvem er vi?

Kreo har unik fagkombinasjon som skiller oss fra øvrige aktører.

Vi har prosjekt- og byggeledelse. Det vil si at vi utarbeider budsjetter, foretar fremdriftsplanlegging og er bindeleddet mellom alle aktørene og ivaretar byggherrens interesser. Vi er «motoren» i prosjektet og sikrer effektiv organisering og prosjektstyring i alle faser av prosjektet. Vi ser helheten!

Anett Wallin
interiørarkitekt MNIL

Partner og interiørarkitekt i Kreo. Anett er utdannet interiørarkitekt- og møbeldesigner fra Kunsthøyskolen i Bergen.

Hun har mer enn 20 års erfaring som prosjekterende arkitekt.

Anett er engasjert, kreativ og lydhør – og har alltid kundens beste i fokus. Hun gir seg ikke før løsningen er optimal – og er en av de beste i landet på arealdisponering og logistikk.

Kirsti McCarthy
siviløkonom

Partner og daglig leder i Kreo. Kirsti er utdannet siviløkonom med hovedfag i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI

Hun har mer enn 20 års erfaring som prosjekt- og prosessleder.

Kirsti er entusiastisk, strukturert og markedsorientert. Hun er motoren i prosjektene, ser helheten og har inngående forståelse for det som skal til for å oppnå en god prosess og dermed gode resultater.

Kaja Hanevold
interiørdesigner

Daglig leder i KH Interiørdesign. Kaja er utdannet interiørdesigner fra Norges Kreative Fagskole i 2008

Hun har jobbet med oss i Kreo siden 2007
Kaja er kreativ, selvstendig og lidenskapelig opptatt av interiørdesign.

Hun er ansvarlig for privatmarkedet hos oss og har lang og bred erfaring fra alle typer boliger og fritidssteder.

Edle Kroll

Edle Kroll
interiørarkitekt MNIL

Partner og interiørarkitekt i KOR, med Bachelor With Honours fra Edinburgh 1999 samt sertifisert som akkreditert profesjonell på BREAM-NOR prosjekter.

Edle har ledet interiørprosjekter som nytt hovedkontor på Fornebu, Bærum rådhus, Nærings- og fiskeridepartementet, Aspelin Ramm og Statoils globale profil for Branded Environments.

berit olderheim

Berit Olderheim
interiørarkitekt MNIL

Partner og daglig leder i KOR. Interiørarkitekt med hovedfag fra SHKS, (Kunsthøyskolen i Oslo) 1994.

Berit har de senere år ledet interiørprosjekter som Nordeas nye hovedkontor i Oslo, Fornebuporten – 50 000 m2 kontorbygg for Aker, Carnegie, Miljødirektoratet, Advokatkontoret Schjødt og Norges Ambassade i Roma.

Samarbeidspartnere

Vi er samlokalisert med flere interiørarkitekter og arkitekter, og bistår hverandre med kapasitet og kompetanse.

I tillegg har vi tett samarbeid med: grafiske designere, dekoratører, kunstformidler, møbelsnekker, tømrer, elektrikere, rørlegger, flislegger, maler etc.

Vi setter sammen team avhengig av omfang og kompleksitet på prosjektene.

Prosess og Metode

1 Innsikt og utredning linje

God innsikt og forståelse gir de beste løsningene

 • sikre felles forståelse og mål for prosjektet
 • identifisere, tolke og forstå virksomheten
 • avdekke behov og ønsker
 • brukerundersøkelse
 • forankring hos ledelse og brukere
 • kartlegge bygningstekniske behov
 • avklare gjenbruk

2 Skisse- og forprosjekt linje

Utvikling av førende interiørkonsept

 • idé og konseptutvikling
 • arealdisponering og logistikk
 • skisse planløsning
 • uttrykk materialer og farger
 • uttrykk innredning
 • arbeidsmøter og avsjekk
 • visualisering 2d/3d

3 Detaljprosjekt linje

Interiørkonseptet videreutvikles til endelige løsninger – detaljere/beskrive

 • interiørkonsept foredles frem til konklusjon
 • endelig planløsning
 • beskrivelse av overflater
 • detaljere og beskrive møbler
 • detaljere og beskrive belysning
 • detaljere og beskrive fast innredning og spesialdesign
 • utarbeide underlag for prising
 • bestillinger og oppfølging

4 Utførelse linje

Realisering av prosjektet

 • prosjektledelse – ivareta byggherrens interesser
 • prosjektering – i forkant og underveis i prosjektet
 • justerer og supplerer tegninger
 • reviderer dokumenter
 • koordinere teamet av håndverkere
 • oppfølging av leverandører
 • fremdriftsplanlegging
 • byggmøter og referater
 • kalkyler og økonomistyring
 • ferdigstillelse

Miljø og bærekraft

Vi og våre kunder ønsker bærekraftige valg og løsninger!
FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi ønsker å bidra der vi kan og har særlig fokus på punkt 12: ansvarlig forbruk og produksjon. Dette jobber vi fortløpende med for stadig å bli bedre.

Utvikler interiørløsninger og konsepter som tilrettelegger for:
– beholde kostnadsdrivende infrastruktur i så stor grad som mulig
– langsiktighet/fleksibilitet med mål om å redusere forbruk
– kombinasjon av gjenbruk og nytt
– kildesortering på arbeidsplassen og videre håndtering av avfall
– ergonomi og logistikk som bidrar til god helse på arbeidsplassen

Holder oss løpende orientert og velger:
– bærekraftige møbler og materialer
– muligheter for oppgradering og gjenbruk av møbler og materialer
– leverandører som tar bærekraft og miljøhensyn på alvor

Noen av våre kunder

I tillegg til arkitekter er vi veldig stolte av å presentere noen av våre oppdragsgivere: