«Vis oss dine lokaler – og vi skal fortelle deg hvem du er.»
De fleste bedrifter bruker mye tid og ressurser på å definere visjon, mål og verdier for å fortelle omverden hvem de er – lokalene er viktig arena for merkevare- og kulturbygging.

En flytte- eller ombyggingsprosess = organisasjonsendring.

Dette gir en fantastisk mulighet til å videreutvikle selskapet i ønsket retning. Her kan vi bistå!

Kreo omsetter bedriftens identitet og merkevare til innovative og strategiske interiørløsninger som også gir de ansatte optimale arbeidsforhold. Vi sikrer alltid funksjonell utforming, god arealutnyttelse og høy grad av fleksibilitet.

Vi leder og koordinerer både design- og byggeprosessen.

Vi tar budsjettansvar og er kundens samarbeidspartner gjennom hele prosjektet, slik at kunden kan ha fokus på egen virksomhet.

Vi kombinerer kreative og analytisk kompetanse i alle faser av designutvikling- og byggeprosessen. Det gir oss mulighet til å jobbe på tvers av bransjer og med prosjekter i ulik størrelse og omfang.

Vi har bred og lang erfaring fra oppgaver knyttet til problemdefinering, konseptarbeid, idéutvikling, visualisering og gjennomføring av ombyggings-prosjekter.

Vi ønsker å være din ressurs for å oppnå maksimal verdi av lokalene du eier eller leier.

Hvem er vi?

Kreo har unik fagkombinasjon som skiller oss fra øvrige aktører.

Vi har prosjekt- og byggeledelse. Det vil si at vi utarbeider budsjetter, foretar fremdriftsplanlegging og er bindeleddet mellom alle aktørene og ivaretar byggherrens interesser. Vi er «motoren» i prosjektet og sikrer effektiv organisering og prosjektstyring i alle faser av prosjektet. Vi ser helheten!

Anett Wallin
partner

Anett er utdannet interiørarkitekt- og møbeldesigner fra Kunsthøyskolen i Bergen.

Hun har mer enn 20 års erfaring som prosjekterende arkitekt.

Anett er engasjert, kreativ og lydhør – og har alltid kundens beste i fokus. Hun gir seg ikke før løsningen er optimal – og er en av de beste i landet på arealdisponering og logistikk.

Kirsti McCarthy
partner

Kirsti er utdannet siviløkonom med hovedfag i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI

Hun har mer enn 20 års erfaring som prosjekt- og prosessleder.

Kirsti er entusiastisk, strukturert og markedsorientert. Hun er motoren i prosjektene, ser helheten og har inngående forståelse for det som skal til for å oppnå en god prosess og dermed gode resultater.

Kaja Hanevold
Eier og driver KH Interiørdesign

Kaja er utdannet interiørdesigner fra Norges Kreative Fagskole i 2008

Hun har jobbet med oss i Kreo siden 2007
Kaja er kreativ, selvstendig og lidenskapelig opptatt av interiørdesign.

Hun er ansvarlig for privatmarkedet hos oss og har lang og bred erfaring fra alle typer boliger og fritidssteder.

Samarbeidspartnere

Vi er samlokalisert med flere interiørarkitekter og arkitekter, og bistår hverandre med kapasitet og kompetanse.

I tillegg har vi tett samarbeid med: grafiske designere, dekoratører, kunstformidler, møbelsnekker, tømrer, elektrikere, rørlegger, flislegger, maler etc.

Vi setter sammen team avhengig av omfang og kompleksitet på prosjektene.

Prosess og Metode

1 Innsikt og utredning linje

God innsikt og forståelse gir de beste løsningene

 • sikre felles forståelse og mål for prosjektet
 • avdekke brukerbehov
 • brukerundersøkelse
 • kartlegge bygningstekniske behov
 • avklare gjenbruk

2 Skisse- og forprosjekt linje

Utvikling av førende interiørkonsept

 • idé og konseptutvikling
 • arealdisponering og logistikk
 • skisse planløsning
 • uttrykk materialer og farger
 • uttrykk innredning
 • arbeidsmøter og avsjekk
 • visualisering 2d/3d

3 Detaljprosjekt linje

Interiørkonseptet videreutvikles til endelige løsninger – detaljere/beskrive

 • interiørkonsept foredles frem til konklusjon
 • endelig planløsning
 • beskrivelse av overflater
 • detaljere og beskrive møbler
 • detaljere og beskrive belysning
 • detaljere og beskrive fast innredning og spesialdesign
 • utarbeide underlag for prising
 • bestillinger og oppfølging

4 Utførelse linje

Realisering av prosjektet

 • prosjektledelse – ivareta byggherrens interesser
 • prosjektering – i forkant og underveis i prosjektet
 • justerer og supplerer tegninger
 • reviderer dokumenter
 • koordinere teamet av håndverkere
 • oppfølging av leverandører
 • fremdriftsplanlegging
 • byggmøter og referater
 • kalkyler og økonomistyring
 • ferdigstillelse

Miljø og bærekraft

Vi og våre kunder ønsker bærekraftige valg og løsninger!
FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi ønsker å bidra der vi kan og har særlig fokus på punkt 12: ansvarlig forbruk og produksjon. Dette jobber vi fortløpende med for stadig å bli bedre.

Utvikler interiørløsninger og konsepter som tilrettelegger for:
– beholde kostnadsdrivende infrastruktur i så stor grad som mulig
– langsiktighet/fleksibilitet med mål om å redusere forbruk
– kombinasjon av gjenbruk og nytt
– kildesortering på arbeidsplassen og videre håndtering av avfall
– ergonomi og logistikk som bidrar til god helse på arbeidsplassen

Holder oss løpende orientert og velger:
– bærekraftige møbler og materialer
– muligheter for oppgradering og gjenbruk av møbler og materialer
– leverandører som tar bærekraft og miljøhensyn på alvor

Noen av våre kunder

I tillegg til arkitekter er vi veldig stolte av å presentere noen av våre oppdragsgivere: