Instagram

Inspirasjon treffer hvor som helst og når som helst.

Vi finner det hos menneskene vi møter, i utfordringene våre kunder står overfor, i krav til bærekraft og miljøvennlige løsninger, i materialene vi utforsker og bruker, den nye teknologien vi har til rådighet, på stedene vi besøker og den alltid spennende utviklingen innen utforming, ombruk og design.

Her deler vi inntrykk fra spennende prosjekter, egne og andres, møbelmesser, studieturer og annet som inspirerer og driver tankene våre.