Jernia

Hovedkontor og lager

Historien til Jernia går helt tilbake til 1951 – etablert for å være en lokal lagspiller for det norske folk ved å tilby det vi trenger til kjøkken, hus, hjem og hage. I tillegg til å satse på kvalitet for lang levetid på produktene, gjør Jernia det enklere for oss å velge bærekraftig ved å tilby pant- og returordninger for sine produkter.

Utrolig inspirerende å være med på flytting av Jernia sitt hovedkontor og lager med tilhørende organisasjonsutvikling. De ønsket en løsning som var mer i tråd med deres fremtidige måte å jobbe på – og tilnærmet seg tilpasningsmuligheter med både ydmykhet og ambisjoner. Mål om å tilrettelegge for samarbeid, kompetanseutvikling og kulturbygging var førende for vårt løsningsarbeid. Lokalene skulle i tillegg underbygge identitet og være Jernia sin nye storstue.

Fellesnevneren for byggets to etasjer er fleksibilitet – her er det en kombinasjon av åpne kontorlandskap, møterom, kontor, fleksirom og sosiale soner. Hovedetasjen består av mottagelse, konferanseområde, møterom, personalrestaurant og Jernia bar. I annen etasje er alle avdelingene fordelt i hver sine landskap med tilhørende møterom i ulike størrelser. Fra begge etasjer er det tilgang til lager og distribusjon.

Materialvalget er en kombinasjon av overflater med variert tekstur og behandling, tøffe tekstiler og rolige farger. Utsmykning, bilder og materialvalg, har alle felles tema i form av at de gir assosiasjoner til Jernia sitt brede spekter av produkter.

Byggherre: Jernia
Interiørarkitekt:
Kreo
Prosjekt-/byggledelse: Kreo
Fotograf: Fin Serck – Hanssen