Goodtech Oslo

Smartere, grønnere og mer bærekraftige industriløsninger!

Vi har fått et godt innblikk i et utrolig spennende selskap – en av Nordens ledende systemintegratorer med mer enn 300 dyktige ingeniører og fagspesialister fordelt på 11 kontorer. Energi og kraft, farmasi og helse, næringsmidler og industri, er næringer Goodtech leverer løsninger til.

De lever opp til ambisjonen om å digitalisere og effektivisere industrien og ser det som sin oppgave å kontinuerlig bedre sine kunders konkurransekraft gjennom å kombinere prosess- og løsningskompetanse med ny programvare, teknologi, stadig sikrere og bedre digital styring, elektrifisering og automatiserte løsninger.

Goodtech uttrykker tydelig at deres medarbeidere sin kompetanse, motivasjon og lagfølelse, er deres viktigste konkurransefortrinn i et marked som stadig vokser og etterspør talent, evne og ekspertise. De ønsker å beholde de dyktige kollegaene de allerede har og i tillegg tiltrekke seg nye kloke hoder.

Flytteprosessen var nært forestående da vi fikk det spennende oppdraget med å bistå Goodtech på denne reisen som har gitt en unik mulighet til å videreutvikle organisasjonen. Vår oppgave har vært å omsette visjon, verdier og mål til godt planlagte interiørløsninger som fungerer best mulig. Goodtech har et bevisst forhold til at omgivelsene på arbeidsplassen spiller en avgjørende rolle for trivsel, produktivitet og utvikling.

I godt og tett samarbeid har vi kartlagt kjerneoppgaver, organisasjonsstruktur og bedriftskultur – for deretter å utvikle inviterende, hyggelige og funksjonelle lokaler for et selskap i vekst. Miljøet tilrettelegger for dialog, samarbeid og sosial interaksjon – både planlagt og tilfeldig. Lokalene er utformet for å være mye mer enn bare et sted å jobbe – det er et sted der mennesker trives, lærer av hverandre og bidrar til selskapets suksess.

Det er en fryd å se hvordan lokalene er blitt tatt i bruk. Her møtes du av en stor G på en grønn og frodig mosevegg som allerede ved inngangsdøren forteller at her tenker de grønt. Skal ikke mye lenger inn før du kan lage deg en kaffe og bli stående rundt kjøkkenøya eller sette deg i en behagelig stol eller sofa dersom du foretrekker det. Det myldrer av folk på innovasjonslab´en, møterom er i flittig bruk og det ligger en konsentrert ro over kontorlandskapet. Fra multirommene hører vi antydning til samtaler på flere språk. Her skjer det mye spennende.

Vi treffer mange ansatte som er glade og stolte over de nye Goodtech lokalene – er litt stolte vi også!

Byggherre: Anvil Asset Advisors ASA og Goodtech
Interiørarkitekt:
Kreo interiørarkitektur as
Fotograf:
Kreo as