Ecura Jernbanetorget

Ecura er et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap med virksomhet i hele landet. De er i sterk vekst og sysselsetter nå nærmere 4 000 ansatte fordelt på følgende virksomhetsområder; heldøgns tjenester for personer med sammensatte bistandsbehov, veiledningstjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt poliklinisk rusbehandling.

Vi traff et herlig engasjert team hos Ecura og en imøtekommende gårdeier i Eiendomsspar når avdelingen på Jernbanetorget trengte en oppgradering.

Alle tre parter har fokus på bærekraft og utførte en ombrukskartlegging med mål om å ivareta de miljømessige, økonomiske og sosiale aspektene i prosjektet. I kombinasjon med god planløsning og interiørløsninger som spilte på lag med det eksisterende, resulterte dette i høy grad av gjenbruk av både bygningselementer og møbler.

Cura betyr omsorg på latin – her er de endringsorientert og nytenkende, har fokus på utvikling og er opptatt av respekt og ansvar i absolutt alle ledd. Ecura setter mennesket i sentrum og gir omsorg med verdighet og kvalitet.

Noen av flere viktige mål for tilpasningen av lokalene var å bygge identitet, integrere verdier i interiørløsningene og selvsagt ivareta gode arbeidsforhold.

Kontoret her består av unge mennesker som kommer godt overens og liker å samarbeide – her er det åpenhet og godt arbeidsmiljø. Det er løpende fokus på at de ansatte skal trives og være stolte av arbeidsplassen sin. I tillegg skal lokalene bidra til å gi en god Ecura opplevelse. Kreo sin oppgave har vært å omsette dette til helhetlige interiørløsninger for Ecura.

Bruk av treverk og en varm fargekombinasjon gir en god følelse allerede i inngangspartiet. Det lille spiserommet ble gjort om til en minicafé der de ansatte treffes til felles lunsj og uformelle møter. Her er det også lagt opp til å kunne jobbe, ta telefoner og ha miniarrangementer. Fargepaletten har vi videreutviklet fra Ecura sin designmanual for å videreføre identiteten til lokalene. Møterom og kontorlandskap er lyst og luftig og inviterer til samhandling. Belysningen er benyttet aktivt for å bidra til god atmosfære i de ulike rommene.

Frodige planter gir fin stemning og vitner om vekst og omsorg. Vi ser tilbake på et virkelig positivt og godt samarbeid med folk som bidrar til å gjøre en forskjell.

Oppdragsgiver: Ecura AS og Eiendomsspar AS
Interiørarkitekt: Kreo as
Entreprenør: 
Fotograf:
Kreo