BDO Drammen

Et viktig ledd i Revisjon- og rådgivningsselskapet BDO Drammen sin målrettede utvikling, var å flytte til enkelt tilgjengelige lokaler i Drammen sentrum. Valget falt på Bragernes torg 2.

Dette skulle vise seg å bli et virkelig konstruktivt, ærlig og lærerikt samarbeid. Her var det tydelig «ekte kjærlighet for lokale SMB selskaper» – og klar intensjon om å huse de mest fornøyde og kompetente ansatte.

De utfordret oss og vi utfordret dem – det ga en dynamisk arbeidsprosess som resulterte i lokaler som både de og vi er stolte av. I kombinasjon med å integrere alle funksjoner på en effektiv og smart måte, er BDO sine mål, verdier og kultur integrert i interiørløsningene.

Et fullverdig kompetansehus med smarte løsninger som viser at de er åpne, inkluderende, nære og modige. Ansatte og besøkende blir møtt med varme og åpenhet allerede i resepsjonen – materialvalg og utforming bidrar til dette – i tillegg til et smil fra resepsjonisten.

Løsningene forøvrig er nøye planlagt kombinasjon av kontorer, landskap, sosiale soner og møterom med ulik størrelse, utforming og møblering. Varierte treffpunkter og gode arealer til fellesmøter hadde høy prioritet og har blitt populære steder for idémyldring og kompetanseoverføring. Arkitektur og materialkombinasjoner vitner om at BDO Drammen er modig og fremoverlent.

«Kreo har vært uvurderlig for oss i denne prosessen. De har forstått våre behov, utfordret oss og bidratt i en endringsprosess for BDO Drammen. Dette har resultert i lokaler vi er stolte av og gleder oss til å møte fremtiden med.» Ole Herman Nordby, partner region Buskerud

Oppdragsgiver: BDO Drammen
Interiørarkitekt: Kreo
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
Fotograf:
Øyvind Fjørtoft