Svensedammen ungdomsskole

Visjonen til Buskeruds største ungdomsskole er Trivsel – Utvikling – Læring.
Dette er godt forankret og integrert i interiørløsningene. I denne omfattende endringsprosessen har elevene selv vært med på utviklingen for å skape trivsel og tilhørighet. De har vært engasjert i utsmykning av skolen i form av blant annet fotografier og innredning av kafé svenser´n med unike stoler de har pusset opp selv. Disse skiftes ut årlig med nye kull – så her har kantinen forskjellig uttrykk fra år til år.

I tillegg til ny kantine ble skolekjøkkenet nytt og moderne – med økt kapasitet og bedre logistikk, utvidet den kreative elevbedriften som driver kantinen, sitt produktutvalg til stor glede for elevene. Biblioteket er blitt en attraktivt alternativ arbeidsplass i kombinasjon med gruppe- og klasserom. Både lærere og elever er spesielt fornøyd med fleksibiliteten.

Musikk- og bandrommet er mange elevers favoritt – alltid noen som underholder med musikk på små og store arrangementer. Vestibylen er mye i bruk – her er det luftig, åpent, plass til mange og alltid klart for små og store sammenkomster.

Vi ser tilbake på et herlig positivt, ungdommelig og engasjerende samarbeid med brukerne av skolen i forbindelse med utbyggingen. Her var både rektor, lærere og elever opptatt av at utforming og møtepunkter skulle legge tilrette for praktisk, relevant, variert og aktiv undervisning. Resultatet er en fargerik skole med mange etterlengtede møteplasser og arenaer for faglig læring og nye relasjoner og vennskap.

Oppdragsgiver: Drammen kommune
Interiørarkitekt: Kreo
Fotograf:
Margarethe Standberg