Heia barnehage

Lek - vår viktigste aktivitet!

Kreo overtok stafettpinnen fra Derlick arkitekter som har tegnet Heia barnehage.  I tett og tverrfaglig samarbeid med brukergrupper i barnehagen, Nesodden kommune og Sweco har vi utviklet en barnehage med 8 avdelinger som er utformet og innredet for nærhetsprosesser (psykolog Urie Bronfenbrenner).

Her skal barna utvikle seg emosjonelt, intellektuelt, sosialt og moralsk ved aktiv deltagelse i stadig mer komplekse gjensidige interaksjoner med andre barn og voksne.

Barnehagen er utformet i tråd med en «åpent hus» holdning som betyr at barna i stor grad selv bestemmer hvem de vil leke med og hvor de vil være – alle kjenner alle ! Dette gir en fleksibel og velfungerende organisasjon som ikke er sårbar for fravær av enkeltmennesker.

Vi har hatt gjennomgående fokus på å tilrettelegge for at barna skal få utfolde seg fysisk, være lekende, kreative og undrende både inne og ute.

De 8 avdelingene er utformet og innredet praktisk, funksjonelt og fleksibelt for lek, samhandling og læring basert på høy kompetanse og lang erfaring. To avdelinger deler ett kjøkken – her er barna stolte utførende og hjelpere når det er matpauser eller baking på planen. Et stort aktivitetsrom er spesielt populært blant de eldste. Dette benyttes også i forbindelse med foreldremøter og øvrige arrangementer.

Hver av de åtte avdelingene har sin egen planet, logo og farge både for orientering og identitet – alle barn som har gått i Heia barnehage kan planetene på rams!

Grafikk og skilting er utviklet i samarbeid med Bardus Design.

Oppdragsgiver Nesodden kommune
Interiørarkitekt:
Kreo
Arkitekt: Derlick Arkitekter AS
Fotograf:
Kreo