Harald A Møller

Importør av VW - Audi - Seat - Skoda

Kreo startet samarbeidet med Harald A Møller i 2015 og har over en periode på flere år vært med i en omfattende utviklingsprosess med ledelse og brukergrupper. Ny utforming og arealdisponering gjenspeiler i dag et selskap med revolusjonerende endringer i sitt marked.

Harald A. Møller er importør av Volkswagen, Audi, Volkswagen Nyttekjøretøy, Seat og Skoda. I tillegg til bilmerkene, består selskapet av mange avdelinger og ulik kompetanse der et viktig suksesskriterie ligger i målrettet og effektivt samarbeid.

Grunnverdiene Åpen og ærlig – Initiativrik – Omtenksom – Tydelig har siden selskapet ble grunnlagt i 1936 vært plattformen for vekst, utvikling og arbeid. De står svært sterkt i selskapet i både inn- og utland og skal bidra til verdifull relasjon til eierne, kundene, medarbeiderne og samarbeidspartnerne. Verdiene er derfor integrert i interiørløsningene i ord, men også i form av arkitektur, materialvalg, bilder og møblering.

Den nye utformingen av lokalene hadde som mål å forenkle informasjonsflyten og tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid, deling og sosial interaksjon. Kontorlandskapene ble utformet med faste arbeidsplasser inkludert oppbevaring og bevisst bruk av støydempende elementer.

I kombinasjon med dette var det viktig med godt utvalg av møterom og samhandlingssoner med ulik størrelse. De minste rommene er tilgjengelig for ro og konsentrasjon. I både små og store møterom er det tilrettelagt for dialog og møter med hele verden.

Innredningsløsningene har en variasjon av arbeidsplasser som tilrettelegger, motiverer og inspirerer til nye måter å tenke, jobbe og kommunisere på.

 

Oppdragsgiver: Harald A Møller
Interiørarkitekt:
Kreo
Prosjekt-/byggledelse: Kreo
Fotograf:
 Stine Østby, Øyvind Fjørtoft, Kreo