Møller Eiendom

Frysjaveien 31

I samarbeid med Møller Eiendom har Kreo stått for modernisering av fellesarealene på hovedkontoret for Møller – Nord Europas ledende bilkonsern.

Ny innbydende kantine med et sunt kjøkken, fyr på peisen og en alltid smilende barista Grace i kafé Ladbar fra kl 7:00 om morgenen, har endret rutinene for mange av de 500 ansatte og besøkende i konsernet.

Kafé Ladbar er en del av flerbruksrommet – som det selvforklarende blir kalt på bygget. Her er det tilrettelagt for alt fra lansering av nye bilmerker, tematiserte bilutstillinger, allmøter, kurs, sosiale arrangementer og sist men ikke minst en alternativ arbeidsplass for ansatte og besøkende.

Nytt treningsrom og garderober er det stadig flere som benytter seg av – til egentrening eller felles økter – husets fysioterapeut er et kjærkomment tilbud. På de nye toalettene vil besøkende heller ikke være i tvil om hvor de befinner seg.

I mange av byggets fellesarealer kan ansatte og besøkende glede seg over satelittutstillinger fra Møllersamlingen. Fotografiene forskjønner og inspirerer – det er også et ønske fra familien Møller om å øke forståelsen av fotografiet som medium for kommunikasjon og relasjonsbygging.

Kreo har hatt ansvar for utvikling av helhetlige interiørløsning, budsjettering, byggledelse og prosjektstyring fra idé til ferdigstilte lokaler.

Oppdragsgiver: Møller Eiendom Norge
Interiørarkitekt:
Kreo
Prosjekt-/byggledelse: Kreo
Fotograf:
Fin Serck – Hanssen